PROGRAMA COMBINA

Programa combina

Millora de les competències sociolaborals per a integrar dones en situació de vulnerabilitat al món laboral.

Projecte Combina

Servei d’acompanyament per a l’accés al mercat laboral destinat a dones en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, dins els processos d’inserció per a l’ocupació amb les accions cofinançades per la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).


L’objectiu del projecte és el foment i la millora de les competències sociolaborals que impulsen la integració de les dones en risc d’exclusió social en el mercat de treball.


La metodologia consisteix en itineraris integrals d’inserció sociolaboral i acompanyament personalitzat per a facilitar a les beneficiàries l’accés a un treball per compte d’altri, l’ocupació a través de l’autoocupació o les dues possibilitats combinades.

 

Acollim i obtenim informació per a poder saber el punt de partida de cada usuària.

Dissenyam un itinerari individualitzat, partint de les seves necessitats, objectius formatius i laborals, ja sigui per compte propi o per compte d’altri.

Establim relacions amb empreses per a facilitar la contractació a demanda i segons el perfil de la dona. En cas de voler autoocupar-se proporcionam formació continuada i facilitam l’accés a finançament.

Establim un vincle amb les persones ateses així com amb les empreses per a garantir l’èxit del procés, i feim seguiment durant la inserció i després.