Presentación de resultados de Treball Solidari en Inca

Presentación de resultados de Treball Solidari en Inca. Varios de nuestros grupos se han reunido para disfrutar de una agradable mañana y poder compartir opiniones.
Gracias a todas las asistentes.

Presentació de resultats de Treball Solidari a Inca. Diversos dels nostres grups s’han reunit per a gaudir d’un agradable matí i poder compartir opinions.
Gràcies a totes les assistents.